Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

wtorek 22.09.2015

Dziekan i Rada Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

zapraszają na

Inaugurację Roku Akademickiego 2015/2016,

która odbędzie się 7 października 2015 r. o godz. 13:00

w Auli Kryształowej 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166.

Program uroczystości:

Hymn państwowy

Otwarcie uroczystości przez Dziekana Wydziału

dr. hab. inż. Arkadiusza Orłowskiego, prof. nadzw. SGGW

Ślubowanie nowo przyjętych studentów

Wystąpienie przedstawiciela Władz Rektorskich

Wręczenie nagród JM Rektora

Wystąpienie przedstawiciela młodzieży akademickiej

Wykład inauguracyjny:

prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki, Dyrektor Instytutu Podstaw Informatyki PAN

„Nominalizm czy realizm w nauce – na przykładzie problemu bioinformatycznego”

Gaudeamus

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw