Spotkanie z przedstawicielami Fundacji ASL & BiSL z Holandii

czwartek 9.07.2015

Dnia 3 lipca 2015 roku odbyło się na Wydziale spotkanie z panem Markiem Smalley, przedstawicielem Fundacji ASL & BiSL z Holandii oraz z panem Mirosławem Dąbrowskim – certyfikowanym trenerem oraz ambasadorem Fundacji w Polsce. Wydział reprezentował dr hab. Leszek Chmielewski, profesor SGGW Prodziekan ds. Nauki WZIiM oraz dr inż. Luiza Ochnio, kierownik studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami oraz usługami IT w administracji publicznej”. Spotkanie miało na celu nawiązanie współpracy oraz wprowadzenie do programu studiów podyplomowych elementów Zarządzania Informacją Biznesową w ramach szkoleń ASL, BiSL. Oferta szkoleniowa studiów rozszerzyła by się o przygotowywania do uzyskiwania certyfikatów wydawanych przez APMG. Na spotkaniu uzgodniono zasady współpracy oraz zaakcentowano istotę wspólnych działań potwierdzając gotowość do wzajemnej pomocy.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw