Seminarium KZI

piątek 19.06.2015

W poniedziałek 22 czerwca o godz. 13:00 w sali 3/11 odbędzie się seminarium Katedry Zastosowań Informatyki. Referat „Spectroscopic study of ns-laser pulse interaction with sample” wygłosi dr inż. Dariusz Strzęciwilk.

Treść

The focus of this seminar is ns-laser pulse interaction with sample, the results of investigation of the effects of the irradiation parameters on the microstructure and surface in-situ composites obtained by the high temperature solution method (HTS). The obtained ingots were irradiated with Nd:YAG laser pulses (Quantel Brio, 4ns, 70mJ@1.06μm), focused with a lens of the focal length of 10 cm in air conditions. Microstructure of the laser irradiated in-situ composites was characterized by the Hirox digital microscope systems which made possible to observe a 3D microscopic images of the composite surface and structural changes after the series of laser irradiation. The study of melted crater ratio has been done on composites to investigate the effect of irradiation on composite surface microstructure. According to experimental results and analysis, it was shown that the observed craters on surfaces were deepened with increasing numbers of laser shot. On the other hand, heterogeneity of samples had influence on the depth of the crater.

This is joint work with Military University of Technology and Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw