Ostateczne listy fakultetów

piątek 20.03.2015

Szanowni Studenci,

Ostateczne listy fakultetów zostały przekazane do dziekanatu. Nie przyjmuję już zmian fakultetów (poza ewentualnymi zmianami wynikającymi z moich pomyłek).

Pozdrawiam,
Paweł Jankowski
Prodziekan ds. Dydaktyki

LATO_2014_15_IiE_lic_s4_20.03.2015_v4
LATO_2014_15_IiE_lic_s6_20.03.2015_v4
LATO_2014_15_IiE_mgr_s2_20.03.2015_v4
LATO_2014_15_INF_inz_s4_20.03.2015_v4
LATO_2014_15_INF_inz_s6_20.03.2015_v4
LATO_2014_15_INF_mgr_s1_20.03.2015_v4
LATO_2014_15_INF_mgr_s3_20.03.2015_v4

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw