Spotkanie z przedstawicielami Hewlett-Packard Polska

środa 18.03.2015

Szanowni Państwo,

W poniedziałek 23 marca o godzinie 12:15 w sali 3/83 (bud. 34) odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami HP.

Plan spotkania:

  1. HP EG PreSales – co się kryje pod akronimami;
  2. Mobility i BigDate – wyzwania IT a codzienność;
  3. Możliwości rozwoju i staż – jak aplikować, jakie daje możliwości i jakie są oczekiwania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw