Seminarium KZI

sobota 14.03.2015

W poniedziałek 16 marca o godzinie 13:15 w sali 3/40 (po seminarium wydziałowym) odbędzie się seminarium Katedry Zastosowań Informatyki. Referat „Modele matematyczne zjawisk termicznych, optycznych oraz kwantowych w przyrządach optoelektroniki półprzewodnikowej” wygłosi dr inż. Michał Szymański.

Streszczenie
W wystąpieniu zaprezentowany zostanie dotychczasowy dorobek naukowy prelegenta. We wstępie przedstawione zostaną wybrane przyrządy optoelektroniki półprzewodnikowej i omówiona będzie skrótowo technologia ich wytwarzania. Następnie przedstawione będą problemy napotykane podczas modelowania matematycznego ww. przyrządów wynikające z dużego stopnia komplikacji geometrii struktury, jak również składu chemicznego materiałów. Zasadnicza część wykładu poświęcona będzie konkretnym modelom zaproponowanym przez autora. W wielu przypadkach pokazane zostaną porównania wyników teoretycznych z doświadczalnymi.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw