Seminarium wydziałowe

czwartek 5.03.2015

W poniedziałek 16 marca o godz. 12:15 w sali 3/40 odbędzie się seminarium wydziałowe, podczas którego referat pt. „O wybranych metodach klasyfikacji wieloetykietowej” wygłosi dr Paweł Teisseyre z Instytutu Podstaw Informatyki PAN.

Streszczenie

Klasyfikacja wieloetykietowa (ang. multi-label classification) odnosi się do sytuacji, w której każdy z obserwowanych obiektów jest opisany wektorem zmiennych objaśniających oraz wektorem K odpowiedzi (najczęściej binarnych) zwanych etykietami. Na podstawie danych uczących buduje się model, który umożliwia przewidywanie etykiet dla nowych obiektów opisanych pewnymi cechami.

W ostatnich kilku latach problem klasyfikacji wieloetykietowej wzbudził bardzo duże zainteresowanie. Metody klasyfikacji wieloetykietowej znajdują zastosowanie w takich dziedzinach jak: kategoryzacja tekstów, automatyczna anotacja obrazów, genomika i wiele innych.

W referacie przedstawione zostaną popularne rozwiązania: metoda BR (ang. binary relevance), LP (ang. label powerset), łańcuchy klasyfikatorów (ang. classifier chains) oraz model Isinga. Przedstawione będą pewne własności teoretyczne modelu opartego na łańcuchu klasyfikatorów, w którym pojedynczy klasyfikator jest modelem logistycznym. W referacie przedstawione zostaną również wyniki eksperymentów symulacyjnych przeprowadzonych na rzeczywistych zbiorach danych.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw