Konferencja „Planuj, twórz, zarządzaj. GIS w gospodarce przestrzennej”

środa 28.01.2015

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej działające przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Planuj, twórz, zarządzaj. GIS w gospodarce przestrzennej„, planowanej w dniach 7-8 maja 2015 roku na terenie kampusu SGGW w Warszawie.

Podstawowym celem konferencji jest pokazanie narzędzi systemów informacji przestrzennej (GIS), związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną w sferze administracyjno-społecznej, gospodarczej oraz przyrodniczej. Jedna z sesji zostanie ponadto poświęcona jubileuszowi 25-lecia rozwoju technologii GIS w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Podczas dwudniowego spotkania organizatorzy planują również przeprowadzić m.in. sesje plenarne eksperckie i studenckie, warsztaty tematyczne z oprogramowania, pokazy technologii, dyskusje oraz konkursy dla uczestników.

Konferencja jest kolejną inicjatywą SKNGP SGGW – po udanych wydarzeniach, takich jak m.in. GIS Day 2013 – GIS w Stolicy, postanowiliśmy stworzyć możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy wszystkimi tymi, dla których bliskie są zagadnienia związane z możliwościami wykorzystania systemów informacji przestrzennej w badaniach przyrodniczych, społecznych oraz gospodarczych. W związku z chęcią zapewnienia tej możliwości jak najszerszemu gronu, postanowiliśmy, że konferencja przyjmie formę spotkania otwartego, bezpłatnego dla wszystkich – uczestnictwo w niej będzie wymagać jedynie wcześniejszej rejestracji.

W załączniku znajduje się komunikat konferencyjny nr 1, w którym zamieszczone są szczegółowe informacje dotyczące tematyki i formy konferencji.

Kontakt
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
bud.34 pokój 0/55
e-mail: gis_gp@sggw.pl
tel: 514 164 344

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw