Obowiązkowe zajęcia z WF w semestrze letnim 2014/15 – studia niestacjonarne

sobota 24.01.2015

Informacja dotycząca obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego dla studentów studiów niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2014/2015.

W SEMESTRZE LETNIM 2014/2015 NIEDZIELA 8:00-9:30; 9:30-11:00

TURNUS A
NIEDZIELA miejsce przedmiot prowadzący
08:00-09:30 sala 1 Gry (kosz./p. nożna) mgr J. Paluch
08:00-09:30 sala 4 Siłownia mgr M. Dzierzbicki
09:30-11:00 sala 2 Gry (siatkówka) mgr J. Paluch
09:30-11:00 sala 4 Siłownia mgr M. Dzierzbicki
TURNUS B
NIEDZIELA miejsce przedmiot prowadzący
08:00-09:30 sala 1 Gry (kosz./p. nożna) mgr M. Dwornikowski
08:00-09:30 sala 4 Siłownia mgr K. Barska
08:00-09:30 sala 5 Aerobik mgr A. Milińska
09:30-11:00 sala 2 Gry (siatkówka) mgr M. Dwornikowski
09:30-11:00 sala 4 Siłownia mgr K. Barska
09:30-11:00 sala 5 Aerobik mgr A. Milińska

 

Zajęcia odbywają się od 2-go zjazdu:
A – 8.03.2015
B – 15.03.2015
Zapisy bezpośrednio u prowadzących – na zajęciach.

STUDENCI, KTÓRZY DOSTARCZĄ PRZEZ STAROSTĘ GRUPY LUB OSOBĘ WYZNACZONĄ PRZEZ NIEGO DO STUDIUM WFIS ZAŚWIADCZENIA (WEDŁUG WZORU) O UCZĘSZCZANIU NA ZAJECIA SPORTOWO-REKREACYJNE POZA TERENEM UCZELNI W WYMAGANYM WYMIARZE GODZIN, BĘDĄ MOGLI UZYSKAĆ NA TEJ PODSTAWIE ZALICZENIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.

Ostateczny termin składania zaświadczeń to
19.06.2015 – dla turnusu A
26.06.2015 – dla turnusu B

UWAGA!
W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się udział w zajęciach WF studentów z innego turnusu, np. jeżeli są wolne miejsca w turnusie A mogą się zapisywać studenci z turnusu B i na odwrót.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw