Obowiązkowe zajęcia z WF w semestrze letnim 2014/15 – studia stacjonarne

środa 21.01.2015

Informacja dotycząca obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2014/2015.

Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego na semestr letni odbędą się poprzez stronę internetową http://wf.sggw.pl/ w dniach:

• 25.02.2015 r /środa/,
• 26.02.2015 r /czwartek/,
• 27.02.2015 r /piątek/,
• 28.02.2015 r /sobota/
• oraz 01.03.2015 r /niedziela/ do godz.20.00.

Studenci, którzy nie dokonają zapisu przez Internet, będą mogli zapisać się na zajęcia w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (budynek 28 sala nr 1) w dniu 02.03.2015 (poniedziałek) w godzinach 11:00-14:00.

Student ma możliwość wyboru dnia, godziny oraz rodzaju zajęć, ilość miejsc na zajęciach ograniczona.

Szczegółowy plan zajęć znajduje się w gablocie Studium WFiS, która umieszczona jest przy pokoju nauczycieli w obiektach sportowych SGGW ul. Ciszewskiego 10, oraz w internecie http://wf.sggw.pl/.

PIERWSZE ZAJĘCIA ZGODNIE Z PROGRAMEM ZAJĘĆ ODBĘDĄ SIĘ 03.03.2015 (wtorek).

Studium WFiS informuje, że prowadzone będą również zajęcia w grupach rehabilitacyjnych oraz dla studentów niepełnosprawnych, zaś dla studentów trwale niezdolnych do ćwiczeń – zajęcia teoretyczne. Zapisy do tych grup odbywają się na zajęciach – bezpośrednio u prowadzących.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw