ERASMUS

czwartek 18.12.2014

Drodzy Studenci!

Nasz Wydział posiada miejsca na uczelniach zagranicznych w ramach wymiany międzynarodowej ERASMUS na rok 2015/2016. Osoby zainteresowane wyjazdem na semestr studiów, bądź na pisanie pracy magisterskiej za granicę zapraszam do aplikowania, termin do którego można składać formularze to 7 stycznia 2015 r. Kraje biorące udział w wymianie, to m.in.: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia , Portugalia i Turcja.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszam!!

Więcej informacji mogą znaleźć Państwo na stronie:
http://www.sggw.pl/programy-edukacyjne/erasmus-llp_#1.Studia-wymienne-Erasmus
bądź
http://www.wzim.sggw.pl/kat/erasmus/.

Kontakt
Koordynator: dr inż. Beata Jackowska-Zduniak beata.jackowska@wp.pl , pokój 3/95 bud.34.
Prodziekan ds. Dydaktyki: dr Paweł Jankowski, pawel_jankowski@sggw.pl, pokój 3/51 bud.34.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw