Polecacz filmowy

wtorek 16.12.2014

Szanowni Państwo,

W ramach pracy magisterskiej tworzona jest aplikacja do analizy gustu filmowego oparta o algorytmy dataminingowe.

Powodzenie projektu zależy m.in. od etapu zbierania danych – im więcej danych uda się zebrać, tym aplikacja będzie lepiej działała.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami w załączniku:

projekt „Polecacz filmowy” realizowany przez Łukasza Szyplińskiego, studenta Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw