Praktyki

środa 10.12.2014

Program Erasmus+ daje studentom dodatkowe możliwości jeśli chodzi o zdobywanie nowej wiedzy i doświadczenia. Środkiem, który ma pomóc studentom przygotować się do efektywnego wejścia na rynek pracy, jest możliwość odbycia praktyki, która odbywa się w ramach takich dziedzin, jak np.:

• szeroko pojęte rolnictwo,
• ekonomia,
• technologia żywności,
• żywienie człowieka,
• nauki środowiskowe.

Wyjazd na praktykę w ramach programu powinien trwać minimum 2 miesiące. Praktyka musi być związana z kierunkiem studiów – może być realizowana jako obowiązkowa w ramach programu studiów lub nieobowiązkowa, również zaliczana do dorobku studenta. Podstawą rekrutacji jest inicjatywa własna studentów oraz kontakty, które sami nawiązali z instytucją goszczącą. Uczelnia wspomaga studentów oferując możliwość skorzystania z kontaktów w ramach istniejących sieci, z partnerami zagranicznymi oraz poprzez pomoc oferowaną przez pracowników naukowych i dydaktycznych uczelni. Program praktyk jest przygotowany w porozumieniu z przedstawicielem instytucji goszczącej, wydziału oraz studentami. Jest on integralną częścią umowy i jest podpisany przez w/w strony. Gwarantuje to uznanie i zaliczenie praktyki przez macierzysty wydział/uczelnią oraz wysoką jakość praktyki zagranicznej.

Biuro Współpracy Międzynarodowej zobowiązuje się zapoznać instytucje goszczące z zasadami prowadzenia praktyk w ramach programu Erasmus+. W trakcie trwania praktyki, koordynator będzie pozostawał w kontakcie ze studentami, jak również monitorował ich pracę dzięki regularnym raportom oraz kontaktom e-mailowym i telefonicznym.

W celu udokumentowania odbytej praktyki instytucja goszcząca oraz student będą zobowiązani do przygotowania raportu końcowego, ponadto instytucja przyjmująca wystawi studentowi referencje. Praktyka zostanie uznana dzięki punktom ECTS oraz będzie uwzględniona w suplemencie do dyplomu.

Nabór na praktyki organizowany jest przez BWM dwa razy w roku:

• w listopadzie na wyjazdy przewidziane od stycznia/lutego kolejnego roku,
• w kwietniu/maju na wyjazdy przewidziane od lipca tego samego roku.

O dokładnych datach naboru studenci będą mogli się dowiedzieć z ogłoszenia umieszczonego na stronie internetowej Współpracy Międzynarodowej SGGW oraz można również tam znaleźć szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i wymaganych dokumentów.

Kontakt
Biuro Współpracy Międzynarodowej
budynek 8, pok. 14
godziny przyjęć : poniedziałek – czwartek, godz.: 10-12 i 13-15
Joanna Żach
mail: joanna_zach@sggw.pl
tel: 22 5931051
Anna Szczurko
mail: erasmus@sggw.pl
tel: 22 59 310 51

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw