Seminarium KI

czwartek 4.12.2014

Katedra Informatyki zaprasza na seminarium, które odbędzie się w poniedziałek 1 grudnia o godz. 12:15 w sali 3/40.

Dr Piotr Wrzeciono wygłosi wykład na temat: „Rekonstrukcja temperacji pozytywu szkatulnego z Kamienia Pomorskiego”.

Streszczenie

Pozytyw szkatulny to małe organy piszczałkowe, które rozmiarami przypominają dużą szkatułę. Tego rodzaju instrument był dość popularny na początku XVII wieku. W Polsce, do czasów współczesnych dotrwały tylko dwa tego typu instrumenty, które nie były przebudowywane. Jeden z nich znajduje się w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu, natomiast drugi jest własnością zakonu Sióstr Klarysek w Starym Sączu.

Kilka lat temu, w ramach inwentaryzacji majątku konkatedry św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim, odkryto nieznany wcześniej pozytyw szkatulny. Niestety instrument nie posiadał już jakiejkolwiek piszczałki. ale na drzwiach szafy organowej zachował się obraz przedstawiający piszczałki frontowe. Dodatkowo zachowały się inne elementy instrumentu, takie jak: wiatrownica (urządzenie rozdzielające powietrze pomiędzy poszczególne piszczałki), klucze rejestrowe z nazwami głosów (brzmień), elementy traktury gry i inne istotne części pozytywu. Podjęto zatem decyzję o rekonstrukcji instrumentu, zgodnie ze stylem z XVII wieku. Wykonanie rekonstrukcji zlecono firmie organmistrzowskiej Władysława Cepki z Popowa koło Wronek.

Podstawowym problemem związanym z rekonstrukcją jest odtworzenie prawidłowego stroju (temperacji) muzycznej instrumentu. Jest to możliwe, gdyż rysunek piszczałek na drzwiach szafy organowej jest bardzo dokładny. Jednakże z wielu powodów, przede wszystkim zmian wewnętrznej struktury i wymiarów drewna, nie można traktować wspomnianego rysunku jako wzorzec idealny. Kolejnym utrudnieniem jest istnienie wielu różnych możliwych strojów (liczba obecnie znanych wynosi około 80). Zatem w celu rozwiązania podstawowego problemu rekonstrukcji pozytywu, opracowano metodę wyszukiwania prawidłowej temperacji na podstawie rysunku piszczałek. Metoda ta zostanie przedstawiona na seminarium.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw