Wybór fakultetów

środa 3.12.2014

Drodzy Studenci,

W najbliższy poniedziałek zostanie uruchomiony wybór fakultetów na kolejny semestr (letni 2014/15). Wyboru będziecie dokonywali jak w poprzednich semestrach w systemie Moodle.

Bardzo proszę:

1. Wszyscy – zapoznać się z ofertą przedmiotów i już zacząć rozważać swój wybór;

2. Inf. i Ekon. mgr, I semestr – zacząć rozważać wybór specjalności.

Ponadto, w piątek i poniedziałek planujemy krótkie spotkania z przedstawicielami ABW. Agencja proponuje Wam dwa ciekawe fakultety. Terminy i miejsca spotkań zostaną podane jak najszybciej.

Pozdrawiam,

dr Paweł Jankowski
Prodziekan ds. Dydaktyki

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw