Seminarium wydziałowe

czwartek 6.11.2014

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki zaprasza na seminarium, które odbędzie się w poniedziałek 17 listopada o godzinie 12:15 w sali 3/40 w budynku 34: „Narzędzia bioinformatyczne stosowane w analizie wyników z sekwencjonowania nowej generacji”.

Wprowadzenie wygłosi:

dr hab. Michał Jank,
Katedra Nauk Fizjologicznych,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW.

Referat zaprezentuje:

dr Zofia Wicik,
Zespół Kliniczno-Badawczy Epigenetyki Człowieka,
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw