Tematy prac dyplomowych

sobota 25.10.2014

Drodzy Studenci,

w zakładce „Dla studenta / Tematy prac dyplomowych” naszej wydziałowej strony internetowej, znajdziecie najnowsze propozycje tematów prac dyplomowych zgłoszone przez pracowników Wydziału. Propozycje te będą sukcesywnie uzupełnianie.

Wiele osób dokonało już wyboru promotora i tematu pracy. Bardzo za to dziękujemy. Pozostałych Państwa mobilizujemy do podjęcia pilnie kroków w tym kierunku.

UWAGA 1 – od tego roku akademickiego staramy się by prace dyplomowe były równomiernie rozłożone między wszystkich pracowników Wydziału. Rada Wydziału przyjęła, że na każdego pracownika powinno przypadać 6-ciu dyplomantów. W związku z tym bardzo prosimy o szukanie promotorów we WSZYSTKICH katedrach Wydziału (KI, KZI, KEiS, KZM).

UWAGA 2 – w niedługim czasie zostanie uruchomiony system (na Moodle) rejestracji dokonanych wyborów promotorów i tematów. Wpierw będą musieli Państwo uzyskać zgodę wybranego promotora.

UWAGA 3 – informację o wybranym promotorze i temacie prosimy zgłaszać do dziekanatu na udostępnionym na stronie dziekanatu formularzu.

Pozdrawiamy,

dr hab. Joanna Landmesser
dr Paweł Jankowski

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw