Godziny rektorskie dla studentów I roku studiów I stopnia, poniedziałek 13.10, godz. 10-13

środa 1.10.2014

Na prośbę Rady Uczelnianej Samorządu Studentów SGGW ustanowione zostały godziny rektorskie dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia w poniedziałek 13 października od godziny 10:00 do 13:00. W tym czasie nowo przyjęci studenci zaproszeni są na Reaktywację 2014 – organizowane przez Samorząd Studentów spotkanie, którego celem jest prezentacja agend studenckich i organizacji działających przy SGGW.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw