Możliwość zwolnienia z języka obcego

czwartek 25.09.2014

Drodzy Studenci II roku kierunku Informatyka,

W najbliższych dwóch semestrach będziecie realizowali lektoraty z języków obcych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO).

Według Regulamin realizacji zajęć z języków obcych SPNJO prowadzi zajęcia z następujących języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego (http://jezyki.sggw.waw.pl/).

PRZYPOMINAM O MOŻLIWOŚCI ZWOLNIENIA Z LEKTORATU:

Efekty kształcenia realizowane przez lektoraty, dla języków obcych nauczanych przez SPNJO, bez konieczności udziału w zajęciach i przystąpienia do egzaminu, mogą zostać uznane na podstawie certyfikatów określonych w załączniku.

Pozdrawiam serdecznie,

dr Paweł Jankowski
Prodziekan ds. Dydaktyki

Załącznik do Regulaminu realizacji zajęć z języków obcych

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw