Programy stypendialne dla studentów i pracowników naukowych

poniedziałek 9.06.2014

Ambasada Meksyku informuje o programach stypendialnych dla polskich studentów i pracowników naukowych.

Pracownicy naukowi zainteresowani wyjazdem do Meksyku w ramach Programów Specjalnych Meksykańskiej Agencji ds. Współpracy Międzynarodowej na rzecz Rozwoju (AMEXCID) mogą składać wnioski za pośrednictwem Ambasady w terminie do 29 sierpnia br.

Informacja o ofercie dla  studentów w ramach umowy bilateralnej pomiędzy Polską i Meksykiem ma być umieszczona pod adresem http://amexcid.gob.mx/images/stories/becas/extranjeros2015/cond_grales_conv_2015.pdf. Wersja w języku hiszpańskim jest dostępna pod adresem http://amexcid.gob.mx/images/stories/becas/extranjeros2015/cond_grales_conv_2015_1.pdf. Wnioski należy składać w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (www.buwiwm.edu.pl) w terminie do 30 czerwca br.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw