Seminarium KZI

poniedziałek 12.05.2014

W poniedziałek 19 V o godz 11.30 w sali 3/11 odbędzie się seminarium Katedry Zastosowań Informatyki. Dr Piotr Bilski wygłosi seminarium pod tytułem „Metody sztucznej inteligencji w diagnostyce systemów analogowych”.

Streszczenie
W wystąpieniu zaprezentowany zostanie dorobek habilitacyjny prelegenta. Najpierw zostanie przedstawiona dziedzina, w której się on specjalizuje (tj. diagnostyka techniczna), przedstawione też zostaną problemy w niej napotykane. Następnie omówione zostaną konkretne metody sztucznej inteligencji do detekcji i identyfikacji uszkodzeń, zaproponowane przez autora, wraz z przykładami zastosowań do diagnostyki układów elektronicznych, maszyn elektrycznych i układów automatyki.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw