Scientific Student Conference

poniedziałek 12.05.2014

Drodzy studenci i doktoranci,

W imieniu Prof. dr hab. Marka S. Szyndla, Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej, zapraszamy do uczestnictwa w Scientific Student Conference organizowanej w ramach EuroLigi – ELLS przez naszą Uczelnię (14-15.11.2014 r.).

W konferencji mogą brać udział oraz zgłaszać abstrakty swoich prac dyplomowych:

Studenci I i II cyklu studiów posiadający status studenta SGGW w roku akademickim 2014/2015;
Studenci wyłącznie I-ego roku studiów doktoranckich w roku akademickim 2014/2015 rejestrujący abstrakt w roku akademickim, 2013/14 jako studenci ostatniego roku studiów magisterskich.

Termin nasyłania zgłoszeń mija 15 czerwca 2014 r.

Dla studentów, którzy zgłoszą swój udział w konferencji oraz prześlą abstrakty, planowany jest wykład ze sztuki pisania abstraktów w terminie koniec maja/początek czerwca w zależności od liczby nadesłanych zgłoszeń.

Do 15 czerwca br. studenci mogą modyfikować przesłany abstrakt.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie konferencji:

http://ells2014.sggw.pl/pages/abstracts/.

Wyniki ostatecznej selekcji nadesłanych zgłoszeń będą opublikowane pod koniec sierpnia 2014 r. Dla studentów zakwalifikowanych do prezentacji ustnych i posterowych będzie uruchomiony kurs przygotowawczy w terminie 22-30 września 2014 r.

Z pozdrowieniami,
Paweł Jankowski
Prodziekan ds. dydaktyki

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw