Ciekawe wykłady – możliwość zaliczenia fakultetu z roku 2014/15

sobota 26.04.2014

W ramach Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej profesor Andrzej Proskurowski poprowadzi w dniach 19 maja – 6 czerwca 30-godzinny wykład – materiały informacyjne o wykadzie w załączeniu: ulotka, plakat.

Andrzej Proskurowski jest absolwentem PW, pracuje w University of Oregon. Jest znanym i uznanym naukowcem w środowisku informatyków. Prowadzi bardzo aktywną współpracę z wieloma ośrodkami. Był długoletnim szefem Departamentu CS w University of Oregon. Jest więc bardzo cennym kontaktem.

Organizatorem wykładu jest Politechnika, ale wykład nie jest ograniczony do studentów Politechniki. Organizatorzy zapraszają studentów naszego wydziału, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, do wzięcia udziału w tym wykładzie. Ucieszy ich jak największa Państwa liczba.

Ponieważ jest to wykład 30-godzinny, będziemy nim zaliczali awansem jeden fakultet z roku 2014/15.

Chętnych kandydatów prosimy o kontakt z prof. Jacek Wojciechowskim (Politechnika Warszawska): prof. Jacek Wojciechowski, jwojc@ire.pw.edu.pl, tel. 22 234 7713.

Z pozdrowieniami,
dr Joanna Landmesser
dr Paweł Jankowski

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw