Harmonogram przedłużania ważności legitymacji studenckich

czwartek 13.03.2014
Godzina Poniedziałek
17-03-2014
Wtorek
18-03-2014
Środa
19-03-2014
Czwartek
20-03-2014
Piątek
21-03-2014
10.00 INF I EKONOM
1 ROK
INFORMATYKA
3 ROK
INFORMATYKA
1 ROK
INFORMATYKA
1 ROK MGR
INFORMATYKA
2 ROK MGR
13.00 INF I EKONOM
2 ROK MGR

 

Godzina Poniedziałek
24-03-2014
Wtorek
25-03-2014
Środa
26-03-2014
Czwartek
27-03-2014
Piątek
28-03-2014
10.00 INF I EKONOM
3 ROK
INF I EKONOM
2 ROK
INF I EKONOM
1 ROK MGR
INFORMATYKA
2 ROK
INDYWIDUALNIE
13.00

 

LEGITYMACJE DOSTARCZAJĄ DO DZIEKANATU STAROSTOWIE O GODZINIE 10.00, ODBIERAJĄ O GODZINIE 13.00.
LEGITYMACJE STUDENTÓW, KTÓRZY MAJĄ ZALEGŁE PŁATNOŚCI – NIE BĘDĄ PRZEDŁUŻANE.

Dziekanat nie będzie przyjmował pojedynczych legitymacji !!!!

 

STUDIA NIESTACJONARNE

STUDENCI MOGĄ PRZEDŁUŻAĆ WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI

W PIĄTKI I SOBOTY PODCZAS DYŻURU DZIEKANATU.

WARUNKIEM PRZEDŁUŻENIA JEST OPŁACENIE CZESNEGO.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw