Zmiany fakultetów

piątek 7.03.2014

Drodzy Studenci,

Pragnę poinformować, że wszystkie prośby o zmiany fakultetów spływające do mnie w trakcie ostatnich kilku tygodni zostały przyjęte. Równocześnie proszę, by osoby, które przesłały takie prośby tylko drogą e-mailową, przyniosły je również w wersji papierowej w celu dokumentacji i ograniczenia możliwości pomyłek.

Wszystkie decyzje dotyczące uruchomienia grup pościgowych będą podejmowane we wtorek i środę przyszłego tygodnia po zakończeniu ostatnich odpowiedzi i rozpatrzeniu wszystkich Państwa podań o zaliczenia warunkowe. Proszę bardzo starostów o przekazywanie informacji o przedmiotach, które Państwo uważają, że powinny być w ten sposób uruchomione w tym semestrze. Oczywiście nie gwarantuję, że wszystkie te sugestie zostaną uwzględnione.

Tym, którzy zaliczyli sesję „na czysto”, bardzo gratuluję, a tym, którzy mają jakieś braki, życzę ich spokojnego poprawienia w kolejnych semestrach.

Z pozdrowieniami,

dr Paweł Jankowski
Prodziekan d.s. Dydaktyki

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw