Seminarium KZI

piątek 31.01.2014

W dniu 3 lutego o godz. 12:15 w s.3/11 odbędzie się seminarium KZI pt. „Zagadnienia metodyki wspierające naukę projektowania systemów informacyjnych”, które wygłosi dr inż. Andrzej Jodłowski.

Streszczenie:
Większość popularnych publikacji o UML bazuje na przykładach, które są albo na zbyt wysokim poziomie abstrakcji, albo odnoszą się do bardzo ograniczonego wycinka dziedziny problemowej. Dotyczy to nie tylko publikacji poświęconych modelowaniu lub/i projektowaniu systemów informacyjnych, jak również opisujących wykorzystywanie konstrukcji UML. Na seminarium zostanie zaprezentowany schemat struktury zasobów, jak również zostaną określone wybrane sposoby postępowania w trakcie nauczania projektowania systemów informacyjnych. Zostaną przedstawione przykładowe zadania (z rozwiązaniami, omówionymi błędami oraz ich użytecznością w procesie nauczania), których opracowanie miało na celu zilustrowanie sposobu budowy oprogramowania z wykorzystaniem najlepszych praktyk zidentyfikowanych na potrzeby inżynierii oprogramowania.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw