Wirtualny dziekanat

czwartek 16.01.2014

Szanowni Studenci,

Przypominamy o konieczności sprawdzenia w systemie eHMS (wirtualny dziekanat) prawidłowości przypisanych zajęć i prowadzących, przed rozpoczęciem zimowej sesji egzaminacyjnej. Niezgodności prosimy zgłaszać do dnia 31-01-2014 r. w formie maila na adres dziekanatu (wzim@sggw.pl). Po tym terminie zgłoszenia nie będą uwzględniane.

Dr Joanna Landmesser – Prodziekan d.s. Studiów Niestacjonarnych i Rozwoju

Dr Paweł Jankowski – Prodziekan d.s. Dydaktyki

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw