Seminarium KZM

środa 15.01.2014

Katedra Zastosowań Matematyki zaprasza na seminarium (szczegóły poniżej):

Termin i miejsce referatu: 20.01.2014 (poniedziałek), godz. 14:10, s. 3/83, b. 34,

Prelegent: dr hab. Przemysław Biecek (ICM, Uniwersytet Warszawski),

Tytuł referatu: ”Jak pokazywać dane na przykładach projektów medycznych, bioinformatycznych i edukacyjnych”.

Streszczenie referatu:

Referat podzielony będzie na trzy części. W pierwszej przedstawione zostaną przykłady grafik statystycznych stosowanych w problemach medycznych, genetycznych i edukacyjnych. W drugiej przedstawiona będzie rola percepcji liczb i percepcji obrazu w przygotowaniu grafiki statystycznej. W trzeciej części przedstawione zostaną alternatywne interfejsy do eksploracji i interakcji z danymi.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw