Rejestracja kandydatów na studia II stopnia na kierunku Informatyka (studia stacjonarne)

środa 15.01.2014

Drodzy Studenci,

18 grudnia rozpoczęła się rejestracja kandydatów na studia II stopnia na kierunku Informatyka (studia stacjonarne). Rejestracja trwa w Systemie Obsługi Kandydatów (http://rekrutacja2st.sggw.pl/) do dnia 2 lutego.

Rejestracja NIE WYMAGA ukończenia studiów i zdania egzaminu inżynierskiego.

Termin uzupełnienia danych w formularzu rekrutacyjnym (numery świadectw, uzup. fotografii, średnich ocen ze studiów I stopnia, itp.) to 13 lutego.

Termin składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia to 17-21 lutego.

Również opłata rejestracyjna musi być wniesiona dopiero do 10 lutego.

BARDZO PROSIMY osoby pragnące kontynuować studia na naszym Wydziale o nieodkładanie rejestracji na ostatnią chwilę. Pomoże nam to między innymi w planowaniu Państwa zajęć.

Przypomnę jeszcze, że kwalifikacja na studia II stopnia na kierunku Informatyka przeprowadzana jest na podstawie średnich ze studiów I stopnia (bez testu). Liczba miejsc wynosi 90.

Dokładny kalendarz rekrutacji znajdą Państwo na stronie: http://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/studia-ii-stopnia/kalendarium.

 

Pozdrawiam serdecznie,

dr Paweł Jankowski
Prodziekan d.s. Dydaktyki

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw