Wybór fakultetów

poniedziałek 23.12.2013

Drodzy Studenci,

Proszę się zapoznać z listami wybranych fakultetów na przyszły semestr.

Bardzo dziękuję za sprawne dokonanie wyborów.

Wiem, że nie wszyscy będą usatysfakcjonowani wybranymi fakultetami, ale wszystkich uruchomić nie mamy możliwości.

Wybory zaznaczone:

na niebiesko – zgodnie z Państwa drugim wyborem,
na jasnopomarańczowo – moja decyzja przy braku pasującego drugiego wyboru.

Firma Asseco zgodziła się, by wszyscy zapisani na jej przedmiot (28 osób) byli do niego dopuszczeni.

Prośby o zmianę fakultetu proszę zgłaszać w dziekanacie do 10 stycznia. NIE GWARANTUJĘ uwzględnienia próśb, zwłaszcza w przypadku osób, które nie wybrały fakultetów w terminie.

Z pozdrowieniami,
Paweł Jankowski

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw