Seminarium KZM

środa 4.12.2013

Katedra Zastosowań Matematyki zaprasza na cykl dwóch referatów poświęconych metodom klasyfikacji.

Referat 1 w poniedziałek 9.12.2013 o godz. 14:00 w s. 3/83, b. 34,
Metody klasyfikacji, część I – wprowadzenie”, wygłosi dr Konrad Furmańczyk.

Referat 2 w poniedziałek 13.01.2014 o godz. 14:00 w s. 3/83, b. 34,
Metody klasyfikacji, część II – analiza danych z użyciem pakietu R”, wygłosi dr Marcin Dudziński.

Streszczenie referatów

W pierwszej części cyklu – w dniu 9.12 – dr Konrad Furmańczyk omówi klasyczne metody statystycznych systemów uczących się: LDA, QDA, Fishera, najbliższego sąsiada NN, wraz z ich pewnymi wariantami, oraz przedstawi współczesne metody klasyfikacji, takie jak: SVM, drzewa losowe, lasy losowe i metody wzmacniania klasyfikatorów.

W drugiej części cyklu – w dniu 13.01 – dr Marcin Dudziński przedstawi analizę danych przy użyciu wybranych metod klasyfikacji i wykorzystaniu pakietu statystycznego R. Przykłady, które będą omówione w referacie stanowią część programu zajęć fakultatywnych pt. „Wybrane zastosowania pakietu R w ekonometrii i statystyce”, prowadzonych przez prelegentów od kilku lat na kierunku Informatyka i Ekonometria WZIM.

 

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw