Program Erasmus Mundus, projekt IAMONET-RU

wtorek 3.12.2013

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o przedłużeniu możliwości składania aplikacji na wyjazdy na studia wymienne w Rosji w ramach programu ERASMUS MUNDUS, projekt IAMONET-RU etap V.

Aktualny termin składania wniosków to 29 grudnia 2013r. Z uwagi jednak na okres świąteczny, pełne wnioski w wersji papierowej i elektronicznej będą przyjmowane w BWM do 23 grudnia do godz. 16.

Komunikat o rekrutacji znajduje się pod adresem: http://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/aktualnosci__/erasmus-mundus-projekt-iamonet-ru-etap-5-ndash-rekrutacja_

Szczegółowe informacje dostępne są również na stronie www.iamonet.de.

W załączniku znajduje się  plakat informacyjny.

 

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw