Seminarium KZI

wtorek 26.11.2013

Katedra Zastosowań Informatyki WZIM zaprasza Pracowników Wydziału na seminarium w poniedziałek 02.12.2013 o godz. 12:15 w sali 3/11. Referat „„O stabilnośœci układów Hamiltona”” wygłosi prof. dr hab. Alexander Prokopenya.

Streszczenie

Evolution of a number of real systems is described by nonlinear differential equations which can be represented in the Hamiltonian form. Usually general solution of such equations can not be written in analytical form but some exact particular solutions can be found, for example, a stationary solution of an equilibrium position type. As the stable equilibrium positions are highly interesting for applications, the stability problem has been attracting attention of mathematicians during the past two hundred years. As a result some general methods for studying the stability of the Hamiltonian systems have been developed. However, application of these methods involves very bulky symbolic calculations which can be reasonably done only with computers and modern software such as the computer algebra system Mathematica, for example. In the present talk the stability of equilibrium positions in the planar circular restricted four-body problem formulated on the basis of Lagrange’s triangular solution of the classical three-body problem is considered as an example. The stability problem is solved in a strict nonlinear formulation on the basis of Arnold-Moser and Markeev theorems. Peculiar properties of the Hamiltonian normalization are discussed and an influence of the third and fourth order resonances on stability of the equilibrium positions has been analyzed.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw