Spotkanie z przedstawicielami firmy Asseco Poland S.A.

sobota 23.11.2013

Drodzy Studenci,

W najbliższy poniedziałek w godzinach 9-14 będą mieli Państwo możliwość spotkać się na terenie Wydziału z przedstawicielami firmy Asseco Poland S.A.

Asseco Poland S.A. to firma informatyczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 25 marca 2008 r. w ramach indeksu WIG20.

Stoisko firmy odnajdą Państwo w godzinach 9:00-14:00 koło Auli IV. Przedstawiciele firmy obiecali przynieść gadżety reklamowe : )

O godzinie 12:15 rozpocznie się w Auli IV spotkanie przedstawiciela firmy, Pana Damiana Bankiewicza, ze studentami. Serdecznie zapraszam.

Na spotkanie szczególnie zapraszam studentów 1 semestru studiów magisterskich kierunku Informatyka i Ekonometria oraz 7 semestru studiów inżynierskich kierunku Informatyka. Spotkanie poświęcone będzie w dużej części tematyce proponowanego tym studentom fakultetu „Realizacja dużych przedsięwzięć informatycznych”.

Pan Damian Bankiewicz jest Dyrektorem Działu Rozwoju Biznesu i Zarządzania Projektami, Pion Rolnictwo, Asseco Poland S.A.

Pozdrawiam serdecznie,

dr Paweł Jankowski
Prodziekan d.s. Dydaktyki

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw