Techniki transmisji informacji

sobota 16.11.2013

Drodzy studenci,

Już za tydzień zaczną Państwo wybierać fakultety na kolejny semestr (letni). Jednym z proponowanych Państwu przedmiotów jest przedmiot „Techniki transmisji informacji” proponowany przez Prof. B.Galwasa z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechniki Warszawskiej.

Zapraszam na poniedziałek na godzinę 12:15 do Auli IV naszego budynku na spotkanie z jednym z autorów przedmiotu, Panem dr Krzysztofem Madziarem.

Załączam wstępny, uzupełniony o literaturę sylabus fakultetu.

Jak mnie zapewniono przedmiot ten nie będzie tak straszny jak może się to niektórym na pierwszy rzut oka wydawać. Będzie natomiast bardzo ciekawy. Możliwe, że forma zaliczenia ulegnie zmianie.

Jako zachęta opis przedmiotu przesłany przez jego autorów:

„Co i po co wodzi światło w światłowodzie?
Jak i dzięki czemu zdjęcia, muzyka i filmy latają w powietrzu?
Jak przesyła się informacje z jednego miejsca w drugie?

Jeśli chcesz poznać odpowiedź na te pytania, zapraszamy na przedmiot Technika Transmisji Informacji.

We współczesnym świecie przesyłamy między sobą niezliczone ilości informacji. W naszych kieszeniach znajdują się komunikujące się między sobą komputery o dużej mocy obliczeniowej, dzięki komputerom i systemom łączności dojeżdżamy i dolatujemy bezpiecznie do celu, dzięki Internetowi czytamy wiadomości, sprawdzamy pocztę, oglądamy filmy. Jak jednak to wszystko działa? W jaki sposób te urządzenia komunikują się ze sobą? Z czego są zbudowane? Bez czego nie mogłyby istnieć?

Na naszym przedmiocie odpowiemy sobie na te i na inne pytania. Prostym, zrozumiałym językiem przeprowadzimy Was przez świat fal radiowych, przez to co siedzi w środku radioodbiornika czy telefonu komórkowego. Opowiemy też o tym, w jaki sposób i dlaczego za pomocą światła przekazuje się olbrzymie ilości informacji pojedynczym włóknem światłowodowym, dlaczego laser świeci i dlaczego dostawcy Internetu i telewizji kablowej będą nam chcieli w najbliższej przyszłości pociągnąć do mieszkania światłowód.

Techniki Transmisji Informacji, to przedmiot realizowany w trybie e-learningowym. Dzięki dostępności materiałów w Internecie, możliwości kontaktów on-line z prowadzącym, licznym przykładom udostępnionym przez społeczność internetową, a także wielu innym możliwościom oferowanym przez ten tryb kształcenia zgłębianie wiedzy stanie się jeszcze przyjemniejsze.

Serdecznie zapraszamy!”

Z pozdrowieniami,
dr Paweł Jankowski
Prodziekan d.s. Dydaktyki

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw