Dzień Systemów Informacji Geograficznej

środa 6.11.2013

W dniu 21 listopada 2013 roku w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska ,,Centrum Wodne” Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ulicy Ciszewskiego 6 odbędą się obchody Dnia Systemów Informacji Geograficznej. Oficjalne rozpoczęcie uroczystości nastąpi o godzinie 9:10. Program i szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie internetowej www.gisday.waw.pl oraz na profilu www.facebook.com/giswstolicy.

Obchody Dnia Systemów Informacji Geograficznej organizowane są przez Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej i Studenckie Koło Naukowe ,,Gisowcy” Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej i Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej ,,GEOIDA” oraz Koło Naukowe Geoinformatyki i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego.

Opis działalności kół naukowych organizujących konferencję znajduje się w załączniku.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw