ERASMUS MUNDUS, projekt ALRAKIS II

wtorek 5.11.2013

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o rozpoczęciu II naboru na studia wymienne w ramach programu ERASMUS MUNDUS, projekt ALRAKIS II (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Ukraina).

KANDYDACI:

Nabór II skierowany jest do:

– studentów studiów licencjackich (ukończony pierwszy rok studiów),

– studentów studiów magisterskich (dyplom ukończenia studiów I stopnia),

– młodych pracowników naukowych,

– kadry akademickiej.

OKRES WYMIANY:

Wymiana obejmuje okres 6 miesięcy (studenci studiów licencjackich, magisterskich, młodych pracowników naukowych) lub 1 miesiąca (kadra akademicka).

ŚWIADCZENIA:

Uczestnicy mają zapewnione stypendium w wysokości od 1000–2500 EUR/mc (w zależności od kategorii wyjazdu), pełne ubezpieczenie oraz bilety lotnicze.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Formularz aplikacyjny
  2. List motywacyjny
  3. CV (format Europass)
  4. List polecający
  5. Certyfikat językowy
  6. Transcript of records (studenci studiów licencjackich, magisterskich)
  7. Research program (młodzi naukowcy, kadra akademicka)
  8. Plan wizyty (kadra akademicka)
  9. List zaproszenie z uczelni przyjmującej (młodzi naukowcy, kadra akademicka)

UWAGA: pod uwagę będą brane tylko kompletne zgłoszenia.

Termin składania aplikacji mija 12 stycznia 2014r.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.alrakis2.eu.

KONTAKT:

Mieczysław Rygalski (koordynator projektu) (bud. 8, pok. 17)

e-mail: mieczyslaw_rygalski@sggw.pl, tel. (22) 59 310 40

Ewelina Belkiewicz (bud. 8, pok. 20)

e-mail: ewelina_belkiewicz@sggw.pl, tel. (22) 59 310 45

 

 

 

 

 

 

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw