Przedmiot fakultatywny „Zarządzanie przepływami pracy Microsoft SharePoint i Datapolis Workbox”

poniedziałek 28.10.2013

Grupa Passus oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uruchomiły na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki certyfikowany przedmiot fakultatywny „Zarządzanie przepływami pracy Microsoft SharePoint i Datapolis Workbox”. Zajęcia prowadzone przez wykładowców SGGW przeznaczone są dla studentów odbywających naukę w ramach studiów dziennych na kierunku Informatyka i Ekonometria.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Informacje o firmie można uzyskać pod adresem www.passus.pl.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw