@kademia IT w biznesie – ITSG

środa 23.10.2013

Firma ITSG rozpoczęła organizację projektu dla młodych programistów „@kademia IT w biznesie – ITSG”. Jest to program mający na celu ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy w branży IT. Uczestnicy @kademii odbędą płatny staż w ITSG i będą pracować razem z doświadczonymi programistami nad rzeczywistymi projektami. Dla najlepszego uczestnika przygotowano dodatkowo nagrodę główną – dwutygodniowy wyjazd do Nicei na European Innovation Academy.

„@kademia IT w biznesie – ITSG” to druga edycja projektu dla studentów i absolwentów kierunków informatycznych i pokrewnych. Pierwsza edycja pod nazwą:  „@kademia IT w biznesie – KPT-Mansourcing” odbyła się w semestrze letnim 2012/2013 z inicjatywy Kieleckiego Parku Technologicznego i firmy Mansourcing sp. z o.o. – członka grupy ITSG w Kielcach.

Studenci i absolwenci zainteresowani udziałem w @kademii będą zaproszeni do udziału w teście kompetencji programistycznych. Najlepsi uczestnicy zostaną zakwalifikowani do @kademii i wezmą udział w cyklu seminariów o praktyce IT w biznesie poprowadzonych przez praktyków: programistów, testerów aplikacji i menedżerów. Uczestnicy seminariów dowiedzą się m.in., jak zarządzać czasem w projekcie oraz korzystać z konkretnych narzędzi używanych w firmach informatycznych. Następnie odbędą płatny staż w ITSG, gdzie będą pracować razem z doświadczonymi programistami jako członkowie zespołów projektowych. Każdy uczestnik otrzyma na koniec stażu feedback i weryfikację swojej pracy.

Ze stażystami, którzy sprawdzą się na stanowisku, firma ITSG podejmie współpracę na stałe. W edycji kieleckiej wszystkich 11 stażystów dostało oferty stałej pracy i obecnie są członkami zespołu Mansourcing. Najlepszy uczestnik @kademii wyłoniony w teście kompetencji programistycznych pojedzie w lipcu do Nicei, by wziąć udział w 4. Edycji European Innovation Academy – międzynarodowym programie dla młodych przedsiębiorców i pasjonatów nowych technologii i innowacji, który gromadzi kilkuset uczestników z całego świata – w ostatniej edycji udział wzięło 500 młodych przedsiębiorców, 100 biznesowych mentorów i 50 wykładowców z najlepszych uczelni z 40 krajów.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://itsg.com.pl/akademia-it/.

 

 

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw