Konkurs na ulotkę reklamującą Wydział

czwartek 10.10.2013

Dziekan Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki ogłasza konkurs na ulotkę reklamującą WZIM, przeznaczoną do promocji Wydziału za granicą.

Termin składania prac: 4 listopada 2013.

Ulotka w języku angielskim powinna zawierać:

krótką informację o SGGW;
istotne informacje o Wydziale;
wykaz  prowadzonych kierunków studiów;
dane kontaktowe;
wykaz zajęć prowadzonych w języku angielskim.

Sugerowany format to A4.

Niezbędne informacje można znaleźć na stronach domowych SGGW, WZIM oraz Biura Współpracy Międzynarodowej.

Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest 12 listopada 2013.

Wydruk ulotki w 2 egzemplarzach oraz  nazwiska autorów w zaklejonej kopercie należy złożyć do dnia 4 listopada 2013 r. w Dziekanacie WZIM w kopercie z dopiskiem „Konkurs-Ulotka”.

Więcej informacji można uzyskać od koordynatora programu LLP Erasmus

e-mail: urszula_grzybowska@sggw.pl

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw