Konferencja „Spotkania ze znanymi naukowcami – praktyczny wymiar nauki”

wtorek 1.10.2013

Konferencja „Spotkania ze znanymi naukowcami – praktyczny wymiar nauki” ma w zamierzeniu jej organizatorów stanowić platformę wymiany doświadczeń i wiedzy dotyczącej procesów komercjalizacji wyników badań naukowych, transferu technologii i wspierania innowacji. Adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli trzech grup, z racji swej specyfiki najsilniej zaangażowanych w działania na pograniczu sfery B+R i biznesu: pracowników nauki (jako potencjalnych twórców nowych rozwiązań dla biznesu), przedsiębiorców (jako potencjalnych odbiorców tych rozwiązań oraz inicjatorów efektywnej współpracy z nauką) oraz pracowników instytucji wspierających komercjalizację wyników badań naukowych, którzy poprzez swoją działalność starają się usuwać liczne bariery wciąż oddzielające świat nauki od świata praktycznej ekonomii i gospodarki.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Dalsze informacje można znaleźć na stronie www.msodi.mazovia.pl/pwn/.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw