Zajęcia WF oraz lektoraty

piątek 20.09.2013

Informacja dotycząca obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego
dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2013/2014

http://wf.sggw.waw.pl/informacje-o-zapisach.php

 Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego na semestr zimowy odbędą się poprzez stronę internetową http://WF.SGGW.PL w dniach 23-29.09.2013. Studenci, którzy nie dokonają zapisu przez Internet, będą mogli zapisać się na zajęcia w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (budynek 28 sala nr 1) w dniu 1.10.2013 (wtorek) w godzinach 11:00-14:00.

Student ma możliwość wyboru dnia, godziny oraz rodzaju zajęć, ilość miejsc na zajęciach ograniczona.

Informacja dotycząca obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego
dla studentów studiów niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2013/2014

http://wf.sggw.waw.pl/informacje-o-zapisach-nst.php

Zajęcia odbywają się od 2-go zjazdu: A – 28.09.2013 ; B – 5.10.2013.

Zapisy bezpośrednio u prowadzących – na zajęciach. Studenci, którzy dostarczą do Studium WFiS zaświadczenie o uczęszczaniu na zajęcia sportowo-rekreacyjne w wymaganym wymiarze godzin, będą mogli uzyskać na tej podstawie zaliczenie z wychowania fizycznego. Ostateczny termin składania zaświadczeń to; 6.01.2014 – dla turnusu A; 28.01.2014 – dla turnusu B.

Zapisy na lektorat w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

https://intranet.sggw.pl/jezyki-ssl/lektorat.php

Terminy zapisów w semestrze zimowym 2013/14:

1)   studia stacjonarne: od 16-09 do 30-09-2013 r.  do godz. 12.00;

2)   studia niestacjonarne: od 13-09-2013 r. do odwołania.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw