Program Erasmus Mundus, projekt IAMONET-RU

czwartek 19.09.2013

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o rozpoczęciu naboru na studia wymienne w Rosji, w ramach programu ERASMUS MUNDUS, projekt IAMONET-RU etap V.

KANDYDACI:

Oferta skierowana jest do:

– studentów studiów licencjackich (ukończony pierwszy rok studiów)
– studentów studiów magisterskich (dyplom ukończenia studiów I stopnia)
– studentów studiów doktoranckich (dyplom ukończenia studiów II stopnia)
– kadry akademickiej

UWAGA: studenci oraz kadra akademicka z SGGW to kandydaci TG1.

OKRES WYMIANY:

Wymiana obejmuje okres 6 miesięcy (studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich) lub 1 miesiąca (kadra akademicka).

ŚWIADCZENIA:

Uczestnicy mają zapewnione stypendium w wysokości od 1000–2500 EUR/m-c (w zależności od kategorii wyjazdu), pełne ubezpieczenie oraz bilety lotnicze.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Formularz aplikacyjny
2.    List motywacyjny
3.    CV
4.    List polecający
5.    Kopia dyplomu (studenci studiów magisterskich oraz doktoranckich)
6.    Transcript of records (studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich)
7.    Kopia paszportu
8.    Research proposal (studenci studiów doktoranckich)
9.    Academic proposal (kadra akademicka)

Dokumenty należy składać w wersji papierowej oraz elektronicznej (jeden plik PDF, max. 5 MB; nazwa pliku: Application_nazwisko kandydata) Dokumenty muszą być ułożone w kolejności opisanej powyżej (1. Formularz aplikacyjny, 2. List motywacyjny, 3. CV…).

UWAGA: pod uwagę będą brane tylko kompletne zgłoszenia.

Termin składania aplikacji mija 11 listopada 2013r.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.iamonet.de.

KONTAKT:

Mieczysław Rygalski (koordynator projektu) (bud. 8, pok. 17)
e-mail: mieczyslaw_rygalski@sggw.pl, tel. (22) 59 310 40

Ewelina Belkiewicz (bud. 8, pok. 20)
e-mail: ewelina_belkiewicz@sggw.pl, tel. (22) 59 310 45

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw