Terminy poprawkowe – dr Andrzej Karpio

czwartek 22.08.2013

STUDIA STACJONARNE
16 września 2013 r. godz. 10.00 zbiórka pokój 42 B

  1. Dłużne instrumenty finansowe (studia magisterskie)
  2. Teoria portfela i rynków kapitałowych (studia licencjackie)
  3. Strategie inwestycyjne (studia magisterskie)

PROSZĘ PRZYNIEŚĆ KALKULATORY!

STUDIA NIESTACJONARNE
15 września 2013 r. godz. 15.00 zbiórka pokój 42 B

  1. Inwestowanie na giełdzie (studia licencjackie)
  2. Analiza funkcjonalna i wypukła (studia licencjackie)

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw