Harmonogram egzaminów inżynierskich i magisterskich

środa 19.06.2013
  1. Egzaminy będą się odbywały w miarę składania prac w Dziekanacie.
  2. Ostatnie lipcowe egzaminy odbędą się w dniach 11-12 lipca.
  3. Obrony prace ZŁOŻONE W DZIEKANACIE po 4 lipca będę odbywać się po 10 września.
  4. Regulaminowy termin składania prac magisterskich to 30 czerwca.
  5. W uzasadnionych przypadkach termin złożenia pracy magisterskiej może zostać przedłużony maksymalnie do 30 września.
  6. Osoby, które nie zdążą złożyć pracy w terminie do 30 września będą skreślane z listy studentów (wznowienie – zgodnie z Regulaminem studiów SGGW- w ciągu 3 lat).

Paweł Jankowski
Joanna Landmesser

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw