Rekrutacja na studia II stopnia

niedziela 16.06.2013

Drodzy Studenci,

Pragniemy przypomnieć, że rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia na naszym Wydziale. W tym semestrze mogą się Państwo rekrutować na kierunki:

Informatyka i Ekonometria – studia stacjonarne i niestacjonarne,

Informatyka – studia niestacjonarne.

Osoby zainteresowane dalszymi studiami na naszym Wydziale mogą się rekrutować w dwóch terminach – w lipcu lub sierpniu/wrześniu.

Aby dopełnić formalności w lipcu, należy:

  1. Zarejestrować się w systemie uczelnianym SOK do 4 lipca, godzina 15:00 – NIE WYMAGA TO UKOŃCZENIA STUDIÓW;
  2. Do 17 lipca, godzina 10:00, uzupełnić dokumenty – TU WYMAGANY JEST NUMER DYPLOMU.

Aby dopełnić formalności w sierpniu/wrześniu, należy:

  1. Zarejestrować się w systemie uczelnianym SOK w okresie 5 sierpnia – 1 września, godzina 18:00 – NIE WYMAGA TO UKOŃCZENIA STUDIÓW;
  2. Do 8 września, godzina 24:00, uzupełnić dokumenty – TU WYMAGANY JEST NUMER DYPLOMU.

Joanna Landmesser
Paweł Jankowski

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw