Wyniki Plebiscytu Mistrzowie Edukacji

poniedziałek 27.05.2013

Z radością informujemy, że Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki zdobył trzy wyróżnienia w drugim Plebiscycie Mistrzów Edukacji organizowanym przez Radę Uczelnianą Samorządu Studentów. Wyróżnienia zdobyli:

dr Piotr Jałowiecki – w kategorii Mistrz Osobowości,

dr Michał Kruk – w kategorii Mistrz Edukacji,

dr hab. Marian Rusek – w kategorii Mistrz Motywacji.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym!

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw