Wykład ,,How to Survive and Thrive in Volatile Times: Economics as our compass”

wtorek 14.05.2013

Drodzy Studenci,

Mam wielką przyjemność zaprosić Was na wykład otwarty, który wygłosi dla Was Pan Roelof Makken z Brock University w Kanadzie.

Wykład odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 20.05.2013, w godzinach 12-14 w Auli IV naszego budynku (34).

Plan spotkania:
12-13: Wykład ‚How to Survive and Thrive in Volatile Times: Economics as our compass’,
13-14: Interakcja wykładowcy ze słuchaczami.

Studentom II roku studiów licencjackich IiE wykład ten zastępuje wykład z „Rachunkowości”.

Studenci I roku mający w tym czasie wykład z „Ochrony własności intelektualnej” a następnie lektoraty z języków obcych zwolnieni będą z tych zajęć, ale zobowiązani są stawić się na wykładzie. Państwa obecność będzie sprawdzana. Myślę, że będzie to dla Państwa świetna forma lektoratu.

Pan Roelof Makken jest adiunktem w Goodman School of Business (Brock University, Ontario, Kanada), gdzie zajmuje się dziedziną finansów. Ma tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii i magistra w dziedzinie finansów w Brock University oraz tytuł magistra ekonomii uzyskany na Katholieke Universiteit Leuven (Belgia). Po sześciu latach w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, wrócił do pracy na uczelni. Pan Makken uczy makroekonomii, ekonomiki przedsiębiorstwa międzynarodowego oraz zarządzania portfelem i aktywami alternatywnymi. W 2009 r. był laureatem nagrody Thomson Clarke for Excellence za wysoki poziom nauczania na Brock University. Pan Makken jest współzałożycielem oraz dyrektorem Analytics Tern, firmy doradztwa finansowego. Był członkiem rady nadzorczej Brock University (2007-2012).

Na wykład zapraszam wszystkich studentów naszego Wydziału i Uczelni.

Z pozdrowieniami,
Paweł Jankowski

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw