Dni Narodowego Centrum Nauki

wtorek 7.05.2013

8 maja 2013 r. na Śląsku rozpoczną się Dni Narodowego Centrum Nauki, podczas których osoby rozpoczynające pracę badawczą będą mogły m.in. poznać ofertę konkursową Centrum. Jednym z wydarzeń będzie seminarium pt. „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce„.

Dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć osobiście w spotkaniu, Telewizja internetowa Uniwersytetu Śląskiego będzie transmitować seminarium online – http://telewizja.us.edu.pl/strona/on-line. Transmisja rozpocznie się 8 maja o godz. 14.00.

Wszyscy zainteresowani tematyką będą mogli również włączyć się w dyskusję, wysyłając pytania w trakcie trwania przekazu na adres e-mailowy Rady Młodych Naukowców: rmn@nauka.gov.pl.

Organizatorami wydarzenia są Narodowe Centrum Nauki i Regionalna Konferencja Rektorów Uczelni Akademickich. Szczegółowe informacje i program Dni Narodowego Centrum Nauki dostępne są na stronie Centrum oraz na specjalnej stronie przygotowanej przez Uniwersytet Śląski.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw