Konferencja naukowa projektu „Platforma współpracy- SPINACZ”

poniedziałek 6.05.2013

W środę 22 maja w godzinach 10.00 – 16.00 w Auli Małej na Politechnice Warszawskiej (Gmach Główny, ul. Plac Politechniki 1) odbędzie się konferencja naukowa „Współpraca sektorów nauki i biznesu w zakresie innowacyjności projektów open source”. Organizatorem konferencji jest Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania w ramach projektu Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji – „Platforma współpracy – SPINACZ”.

Prelegenci opowiedzą między innymi o roli wolnego i otwartego oprogramowania w gospodarce, a także na temat współpracy między środowiskiem biznesu i nauki. Wśród zaproszonych gości są m. in.: prof. Marek Niezgódka z Uniwersytetu Warszawskiego, Marcin Madey – Prezes i Dyrektor generalny Novell Polska, Sebastian Rutka z firmy Samsung oraz zwycięzcy konkursu na „Najlepszy projekt akademicki Open Source”.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne oraz obiad.

Rejestracji odbywa się za pomocą formularza na stronie: www.spinacz.edu.pl/event/3/ lub spinacz.edu.pl/events/signup/ (dla niezarejestrowanych jeszcze Użytkowników serwisu www.spinacz.edu.pl).

Organizatorzy serdecznie zapraszają pracowników naukowych, studentów, przedstawicieli szeroko pojętego sektora nauki i przedstawicieli sektora biznesu, przedsiębiorców oraz wszystkich chętnych.

Projekt Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji – „Platforma współpracy – SPINACZ” realizowany jest w ramach programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” oraz dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Za pomocą serwisu przedstawiciele świata nauki i świata biznesu mają okazję nawiązać ze sobą stałą współpracę w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych oraz innych kontaktów biznesowych.

Pytania można kierować pod adres info@spinacz.edu.pl oraz pod numer telefonu: 61 624 34 74.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw